Algemene voorwaarden

Algemene- en Annuleringsvoorwaarden, Gedragscode

Voor annuleringsvoorwaarden zie 'algemene voorwoorden van NRTO

Gedragscode NRTO

Overige bepalingen voorwaarden Wijninstituut

Het Wijninstituut heeft voorafgaand aan de cursus aanzienlijke kosten, doordat zij ruimte dient te huren, een instructeur dient vast te leggen, etc. Dit betekent, dat een niet conform artikel 1 van deze algemene voorwaarden geannuleerde cursus niet meer geannuleerd kan worden. Het cursusgeld is dan verschuldigd en eventueel betaald cursusgeld wordt niet gerestitueerd.

Voor de E-Learning geldt de wettelijke bedenktermijn niet, wanneer de cursus reeds gestart is.

Het cursusgeld dient 4 weken voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. Mocht inschrijving binnen de termijn van 4 weken voor aanvang van de cursus plaatsvinden, dan dient betaling binnen 7 dagen na inschrijving, maar in ieder geval voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.                                       

Het Wijninstituut behoudt tot 7 dagen voor aanvang het recht, bij onvoldoende deelnemers (minder dan 15p.) de cursus te annuleren. Het reeds betaalde cursusgeld zal dan aan cursist geretourneerd worden.                 

M.b.t. inhalen geldt het volgende;

 Het Wijninstituut is niet verplicht om de lessen te laten inhalen

Mocht een cursist de les gemist hebben, kan hij/zij de les via een link van een oude les  2021/2022 (youtube) terug  kijken.

Bij grote overmacht, gelieve contact op te nemen met de backoffie van het Wijninstiuut (info@wijninstituut.nl)